Körkortshusets köpevillkor

Körkortshuset i Södra stockholm AB drivs som ett aktiebolag med org nr 556889-5360. Vi är godkända för F-skatt

Vi erbjuder körkortsutbildning för B-behörighet, riskutbildning del 1 , riskutbildning del 2, körsimulatorlektioner och Introduktionsutbildningar.

Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations - och återbetalningspraxis (www.str.se).

Vid återköp utav kurs/körlektion behöver kvitto på köpet e-postas till vår reception med begäran om återköp. Vid återköp följer vi STR: praxis , vilket innebär att en administrations avgift på 10% tillkommer.

Avtalsvillkor – Körkortshuset i södra Stockholm AB

§1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på Körkortshuset isödra stockholm AB  blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta.

Körkortshuset AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning.

Körkortshuset AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part, med undantag för samarbetsparter för riskutbildning och utskick av nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev kan du alltid avsluta. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona. Körkortshuset i södra stockholm AB  behöver vissa uppgifter om dig själv till vårt administrativa system. Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen (baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats.

Var noga med att alltid ha informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§5 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Alla priser är inklusive moms. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.

För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. Alla paket är gilltiga i ett år från inköpsdatum.

Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort och kontant.

§6 Fakturering

Körkortshuset AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen eller till folkbokförda adressen.

Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 15 dagar.

§7 Avbokningsregler

Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. se www.str.se/globalassets/om-oss/dokument/str_praxis_ersattning_aterbetalning.pdf

Distansavtal

Kunden har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till trafikutbildaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingåtts eller den senare dag då kunden har fått information om ångerrätten i enlighet med 2 § första stycket 9, 3 § och 5 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden rätt att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt.

Kunden ångerrätt enligt b) gäller inte ett avtal som fullgjorts, om kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.