MC-utbildning Stockholm

MC-utbildning

Varför Riskutbildningar Risk 1+2?

Nollvision som grund skapades kurserna för att undervisa blivande förare om trafiksäkerheten och riskerna i trafiken för att vi tillsammans ska kunna uppnå nollvisionen.

Båda kurserna är obligatoriska utbildningar för att kunna ta ditt MC kort, kurserna är giltiga i fem år. Bokar du både Risk 1+2 hos oss så får du rabatterat paketpris, det smidiga är att du kan genomföra kurserna intensivt under en och samma dag.

Risk 1 MC

Vad är Riskettan för MC?

Riskettan är den teoretiska obligatoriska delen och är en mycket viktig del av din körkortsutbildning. Fokus på kursen är trötthet, droger och alkohol och dess påverkan på föraren.

Vilka ämnen tar man upp på riskettan?

  • Fokus på kursen är trötthet, droger och alkohol. Vi går igenom statistik för vilka grupper som är mer riskbenägna i trafiken, attityder och beteenden som kan påverka ditt agerande i trafiken.
  • Få förståelse och öka medvetenheten om hur du blir en säker och ansvarsfull förare.
  • Risker och risktagande förknippade till den mänskliga hjärnan.
  • Statistik - olika gruppers olycksrisk såsom män, kvinnor yngre och äldre
  • Regler för rattfylleri och trötthet i trafiken.

Hur lång är kursen?

Kursen är cirka 3,5 timme och obligatorisk för alla som ska ta MC kort.

Vilka förkunskaper behöver jag ha?

Du behöver inte ha några förkunskaper för att utföra risk 1, du bör förstå och prata svenska och vara delaktig under kursens gång.

Är risk 1 för MC samma som för B körkort?

Nej risk 1 för MC är inte samma som för B körkort.

Risk 2

Risk 2 är den praktiska obligatoriska delen utav riskutbildningarna för MC, där man får prova på att köra motorcykel i riskfyllda situationer.

Utbildningen genomförs när du är trygg och kan hantera motorcykeln väl, utbildningen består utav olika moment.

Du testar på att bromsa, svänga, accelerera och bli medveten om riskerna i trafiken. Du ska kunna köra i en hastighet på 80 km/h och panikbromsa och undermanöver. Du ska kunna svänga obehindrat.

Du får en ökad förståelse för hur olika olyckor uppstår och hur ditt beteende som förare påverkar din och andras säkerhet.

Övmning med MC

Risk 2 MC

Hur lång är kursen?

Kursen är cirka 4,5 timmar lång

Kan jag bli underkänd?

Ja om dina kunskaper inte är tillräckliga därför rekommenderas det att man genomför kursen i slutet utav utbildningen.